PAiR Publiskā programma piedāvā bagātīgu pasākumu un darbnīcu klāstu, tās mērķis ir iesaistīt dialogā ar laikmetīgo mākslu plašu publiku un padarīt Pāvilostu par būtisku kultūras norišu centru Kurzemes piekrastē. PAiR Publiskās programmas mērķis ir veidot jēgpilnu saikni starp mākslas un kultūras profesionāļiem, no vienas puses, un Pāvilostas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, no otras puses.

PAiR galerija piedāvā Pāvilostas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem augsta līmeņa kūrētas izstādes, kas atspoguļo mākslas norises Baltijas reģionā un citviet. Paneļdiskusijas, publiskās lekcijas, grāmatu lasījumi, teātra izrādes un koncerti – programmas daudzveidīgās norises veicinās pieredzes apmaiņu starp mākslas pasauli un plašāku sabiedrību.

Vietējās kopienas pārstāvji tiek aicināti uz PAiR ne tikai mācīties, bet arī mācīt. Laika gaitā izkoptas zināšanas un prasmes mēs atzīstam par vietējās identitātes mākslu un uzlūkojam aušanu un ārstniecisko augu vākšanu par avotu, no kura var smelties iedvesmu arī 21. gadsimtā.