Diskusija par paplašināto glezniecību

Šī gada 14. maijā plkst. 15.00 Facebook tiešsaistē notiks VV Foundation organizēta diskusija par paplašināto glezniecību. Saruna norisināsies kā daļa no grupas izstādes “Sadura” izglītības programmas. 

Diskusijā plānots mēģināt apjaust un definēt, cik ļoti un kā ir mainījusies vēsturiski noteiktā uztvere par to, ko saprotam un asociējam ar glezniecības mediju, un skaidrot, kā šajos mākslinieciskajos un teorētiskajos meklējumos var palīdzēt salīdzinoši jaunais termins “paplašinātā glezniecība”. Paplašinātā glezniecība, kas vienlaikus var gan būt, gan nebūt glezniecība, taču vienmēr saglabā vismaz vienu glezniecības medija pamatelementu, piemēram, virsmu, krāsu u.tml. Tostarp, sarunas laikā tiks diskutēts par laikmetīgās glezniecības idejām un robežām, kā arī objekta un vēstījuma attiecības mākslā.

Diskusijā piedalīsies Sandra Krastiņa, Jānis Šneiders, Atis Jākobsons un Auguste Petre. Sarunu vadīs Sandra Strēle.

Paplašinātā glezniecība (ang. val. – expanded painting) ir jēdziens, kas pasaules mākslas vēsturē ticis aktualizēts jau pirms vairāk nekā 70 gadiem, māksliniekiem un mākslas teorētiķiem pārvērtējot glezniecības formālo robežu izzušanu, šī medija teju burtisku sakļaušanos ar tēlniecību, objektu mākslu un dažādām konceptuālisma izpausmēm, tostarp performanci. Līdz ar inovatīvo mediju nostabilizēšanos, glezniecības loma vairākkārt tikusi pārvērtēta un apspriesta – bez izņēmumiem tas noticis arī Latvijā, kur šis medijs nereti tiek uztverts kā “tradicionāls” un neatbilstošs “laikmetīgās” mākslas jēdzienam. Kādu laiku pat izskanēja bailīga doma, ka glezniecības ērai ir pienācis gals, un jau tuvākajā laikā to aizstās virtualitāte, ar savām neierobežotajām iespējām.

Grupas izstādes “Sadura” centrā ir dialogs, kas risināts caur paplašinātās glezniecības jēdzienu – jautājumi un atbildes par attiecībām, kas pastāv starp konkrētajiem mākslas darbiem, kas pastāv starp mākslas medijiem, kas pastāv starp glezniecību un 21. gadsimtu. Jautājumi un atbildes, kas pastāv starp šiem dažādu paaudžu māksliniekiem, viņiem nonākot vienā telpā. Izstādē iekļauti Andra Eglīša un Jāņa Dzirnieka, Elzas Sīles un Aijas Zariņas, kā arī Sarmītes Māliņas un Jāņa Šneidera darbi no VV Foundation kolekcijas.

PAiR galerijas izglītības pasākumus atbalsta Kurzemes Kultūras programma.